Lô gan Hà Nội, thống kê những con số đã lâu chưa về

View : 547

Lô gan Hà Nội, thống kê những con số đã lâu chưa về. Những con số lô đã lâu chưa xuất hiện trên bảng kết quả xổ số miền Bắc. Cùng sxmt.info tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. 

1. Lô gan Hà Nội là gì, thống kê những cặp lô chưa về

Đối với lô gan Hà Nội thì khái niệm này chính là việc thống kê được những người chơi đã có nhiều năm trong việc chơi xổ số tô thống kê và thực hiện. Thống kê lô gan Hà Nội cả những số lô gan không về của năm 2022 và 2021 để người chơi có thêm được nhiều con số kinh nghiệm cho riêng mình. Cả những lô đơn và lô cặp.

2. Thống kê lô gan Hà Nội lâu chưa về

 • Số lô gan Hà nội 14 có ngày ra gần đây nhất là 11/06/2022 Với số ngày gan là 19 . Thời gian gan cực đại là 33 ngày
 • Với con số 27 có ngày ra gần đây nhất là 13/06/2022 Với số ngày gan là 17 . Thời gian gan cực đại là 27 ngày
 • Với con số lô 73 có ngày ra gần đây nhất là 14/06/2022 Với số ngày gan là 16 . Thời gian gan cực đại là 28 ngày
 • Với con số lô 60 có ngày ra gần đây nhất là 17/06/2022 Với số ngày gan là 13 . Thời gian gan cực đại là 28 ngày
 • Với con số lô 89 có ngày ra gần đây nhất là 17/06/2022 Với số ngày gan là 13 . Thời gian gan cực đại là 33 ngày
 • Với con số lô 2 có ngày ra gần đây nhất là 19/06/2022 Với số ngày gan là 11 . Thời gian gan cực đại là 22 ngày
 • Với con số lô 15 có ngày ra gần đây nhất là 20/06/2022 Với số ngày gan là 10 . Thời gian gan cực đại là 27 ngày
 • Với con số lô 20 có ngày ra gần đây nhất là 20/06/2022 Với số ngày gan là 10 . Thời gian gan cực đại là 25 ngày
 • Với con số lô 74 có ngày ra gần đây nhất là 20/06/2022 Với số ngày gan là 10 . Thời gian gan cực đại là 36 ngày
 • Với con số lô 83 có ngày ra gần đây nhất là 20/06/2022 Với số ngày gan là 10 . Thời gian gan cực đại là 27 ngày
 • Với con số lô 98 có ngày ra gần đây nhất là 20/06/2022 Với số ngày gan là 10 . Thời gian gan cực đại là 24 ngày

3. Thống kê những cặp lô Hà Nội lâu chưa về

 • Đối với cặp số 02-20 thời gian ra vào ngày gần nhất 20/06/2022 Với số ngày gan là 10 . Thời gian gan cực đại là 15 ngày
 • Đối với cặp số 89 – 98 thời gian ra vào ngày gần nhất 20/06/2022 Với số ngày gan là 5 . Thời gian gan cực đại là 11 ngày
 • Đối với cặp số 45 – 54 thời gian ra vào ngày gần nhất 25/06/2022 Với số ngày gan là 5 . Thời gian gan cực đại là 15 ngày
 • Đối với cặp số 68 – 86 thời gian ra vào ngày gần nhất 25/06/2022 Với số ngày gan là 4 . Thời gian gan cực đại là 14 ngày
 • Đối với cặp số 07-70 thời gian ra vào ngày gần nhất 26/06/2022 Với số ngày gan là 4 . Thời gian gan cực đại là 23 ngày
 • Đối với cặp số 09-90 thời gian ra vào ngày gần nhất 26/06/2022 Với số ngày gan là 4. Thời gian cực đại là 14 ngày.
 • Đối với cặp số 38 – 83 thời gian ra vào ngày gần nhất 26/06/2022 Với số ngày gan là 4. Thời gian cực đại là 23 ngày.
 • Đối với cặp số 48 – 84 thời gian ra vào ngày gần nhất 26/06/2022 Với số ngày gan là 4 ngày, thời gian gan cực đại là 19 ngày.

3. Thống kê lô gan Hà Nội theo những con số từ 00-99

 • Đối với số 0 đã gan cực đại tới 28 ngày
 • Đối với số 1 đã gan cực đại tới 24 ngày
 • Đối với số 2 đã gan cực đại tới 22 ngày
 • Đối với số 3 đã gan cực đại tới 33 ngày
 • Đối với số 4 đã gan cực đại tới 34 ngày
 • Đối với số 5 đã gan cực đại tới 26 ngày
 • Đối với số 6 đã gan cực đại tới 25 ngày
 • Đối với số 7 đã gan cực đại tới 28 ngày
 • Đối với số 8 đã gan cực đại tới 34 ngày
 • Đối với số 9 đã gan cực đại tới 26 ngày
 • Đối với số 10 đã gan cực đại tới 35 ngày
 • Đối với số 11 đã gan cực đại tới 27 ngày
 • Đối với số 12 đã gan cực đại tới 25 ngày
 • Đối với số 13 đã gan cực đại tới 35 ngày
 • Đối với số 14 đã gan cực đại tới 33 ngày
 • Đối với số 15 đã gan cực đại tới 27 ngày
 • Đối với số 16 đã gan cực đại tới 43 ngày
 • Đối với số 17 đã gan cực đại tới 29 ngày
 • Đối với số 18 đã gan cực đại tới 30 ngày
 • Đối với số 19 đã gan cực đại tới 26 ngày
 • Đối với số 20 đã gan cực đại tới 25 ngày
 • Đối với số 21 đã gan cực đại tới 28 ngày
 • Đối với số 22 đã gan cực đại tới 30 ngày
 • Đối với số 23 đã gan cực đại tới 37 ngày
 • Đối với số 24 đã gan cực đại tới 26 ngày
 • Đối với số 25 đã gan cực đại tới 28 ngày
 • Đối với số 26 đã gan cực đại tới 41 ngày
 • Đối với số 27 đã gan cực đại tới 27 ngày
 • Đối với số 28 đã gan cực đại tới 30 ngày
 • Đối với số 29 đã gan cực đại tới 26 ngày
 • Đối với số 30 đã gan cực đại tới 29 ngày
 • Đối với số 31 đã gan cực đại tới 38 ngày
 • Đối với số 32 đã gan cực đại tới 26 ngày
 • Đối với số 33 đã gan cực đại tới 30 ngày
 • Đối với số 34 đã gan cực đại tới 30 ngày
 • Đối với số 35 đã gan cực đại tới 35 ngày
 • Đối với số 36 đã gan cực đại tới 27 ngày
 • Đối với số 37 đã gan cực đại tới 25 ngày
 • Đối với số 38 đã gan cực đại tới 26 ngày
 • Đối với số 39 đã gan cực đại tới 39 ngày
 • Đối với số 40 đã gan cực đại tới 31 ngày
 • Đối với số 41 đã gan cực đại tới 32 ngày
 • Đối với số 42 đã gan cực đại tới 32 ngày
 • Đối với số 43 đã gan cực đại tới 30 ngày
 • Đối với số 44 đã gan cực đại tới 30 ngày
 • Đối với số 45 đã gan cực đại tới 34 ngày
 • Đối với số 46 đã gan cực đại tới 28 ngày
 • Đối với số 47 đã gan cực đại tới 29 ngày
 • Đối với số 48 đã gan cực đại tới 39 ngày
 • Đối với số 49 đã gan cực đại tới 25 ngày
 • Đối với số 50 đã gan cực đại tới 32 ngày
 • Đối với số 51 đã gan cực đại tới 26 ngày
 • Đối với số 52 đã gan cực đại tới 24 ngày
 • Đối với số 53 đã gan cực đại tới 25 ngày
 • Đối với số 54 đã gan cực đại tới 28 ngày
 • Đối với số 55 đã gan cực đại tới 42 ngày
 • Đối với số 56 đã gan cực đại tới 24 ngày
 • Đối với số 57 đã gan cực đại tới 30 ngày
 • Đối với số 58 đã gan cực đại tới 35 ngày
 • Đối với số 59 đã gan cực đại tới 24 ngày
 • Đối với số 60 đã gan cực đại tới 28 ngày
 • Đối với số 61 đã gan cực đại tới 35 ngày
 • Đối với số 62 đã gan cực đại tới 29 ngày
 • Đối với số 63 đã gan cực đại tới 30 ngày
 • Đối với số 64 đã gan cực đại tới 26 ngày

 • Đối với số 65 đã gan cực đại tới 29 ngày
 • Đối với số 66 đã gan cực đại tới 29 ngày
 • Đối với số 67 đã gan cực đại tới 26 ngày
 • Đối với số 68 đã gan cực đại tới 27 ngày
 • Đối với số 69 đã gan cực đại tới 32 ngày
 • Đối với số 70 đã gan cực đại tới 30 ngày
 • Đối với số 71 đã gan cực đại tới 28 ngày
 • Đối với số 72 đã gan cực đại tới 27 ngày
 • Đối với số 73 đã gan cực đại tới 28 ngày
 • Đối với số 74 đã gan cực đại tới 36 ngày
 • Đối với số 75 đã gan cực đại tới 26 ngày
 • Đối với số 76 đã gan cực đại tới 30 ngày
 • Đối với số 77 đã gan cực đại tới 27 ngày
 • Đối với số 78 đã gan cực đại tới 33 ngày
 • Đối với số 79 đã gan cực đại tới 23 ngày
 • Đối với số 80 đã gan cực đại tới 30 ngày
 • Đối với số 81 đã gan cực đại tới 27 ngày
 • Đối với số 82 đã gan cực đại tới 24 ngày
 • Đối với số 83 đã gan cực đại tới 27 ngày
 • Đối với số 84 đã gan cực đại tới 37 ngày
 • Đối với số 85 đã gan cực đại tới 32 ngày
 • Đối với số 86 đã gan cực đại tới 28 ngày
 • Đối với số 87 đã gan cực đại tới 27 ngày
 • Đối với số 88 đã gan cực đại tới 26 ngày
 • Đối với số 89 đã gan cực đại tới 33 ngày
 • Đối với số 90 đã gan cực đại tới 24 ngày
 • Đối với số 91 đã gan cực đại tới 31 ngày
 • Đối với số 92 đã gan cực đại tới 31 ngày
 • Đối với số 93 đã gan cực đại tới 31 ngày
 • Đối với số 94 đã gan cực đại tới 32 ngày
 • Đối với số 95 đã gan cực đại tới 28 ngày
 • Đối với số 96 đã gan cực đại tới 28 ngày
 • Đối với số 97 đã gan cực đại tới 25 ngày
 • Đối với số 98 đã gan cực đại tới 24 ngày

Xem thêm : Lô gan Huế, thống kê những số lô tại Huế đã lâu chưa về

4. Cách đánh xổ số gan hiệu quả

Để chơi xổ số gan hiệu quả thì người chơi cần phải có sự nghiên cứu, đo lường, phân tích tương tự với tích lũy kinh nghiệm chơi lâu đời thì khi đó mới có thể có được khả năng thành xổ số gan hiệu quả nhất. Nên áp dụng những phương pháp dưới đây.

Áp dụng đánh xổ số gan theo phương pháp điểm gấp thiết

khi bạn thống kê được thời điểm và chu kỳ luân hồi của rất nhiều con lô gan hà nội trong thời gian mới gần đây ngay trong lúc chu kỳ cực đại của con lô gan kết thúc, nó sẽ ban đầu ra quay trở về lúc này người chơi rất có thể nuôi con lô đó và đánh liên tục trong vòng từ 3-5 ngày, cách vào điểm như sau để né lỗ vốn:
ngày thứ nhất – 2 điểm

Ngày thứ 2 – 4 điểm

Ngày thứ 3 – 6 điểm

Ngày thứ 4 – 8 điểm

Ngày thứ 5 – 10 điểm
Cách nuôi trong khoảng 5 ngày nuôi số gan, nếu trúng nhiều hơn nữa trượt thì các bạn sẽ có lãi, còn nếu ngày trúng ngày trượt thì cũng không biến thành thua lỗ. Nếu theo cả 5 ngày mà con lô đó vẫn không ra thì tốt nhất nên dừng lại hãy đo lường và tính toán và lựa chọn một con làm mục tiêu chi sau này.

Cách chơi xổ số gan Hà Nội theo lô gan cực đại

Có nên đánh xổ số gan hay là không là điều thắc mắc của những lô thủ. Mặc dù lô gan có thời hạn gan khá dài, và rất khó để rất có thể xác định đúng chuẩn thời gian lô này về lại trong bảng kết quả là rất chi là khó kể cả với những người chơi có tương đối nhiều kinh nghiệm

Nhưng nếu người chơi biết cách bắt con gan hà nội hiệu suất cao thì chọn được chính xác. Số lượng về trong bảng kết quả tỷ lệ ăn thưởng là rất cao thực thi cách đánh xổ số gan này. Người chơi chỉ cần xem bảng thống kê lô gan. sau đó người chơi chọn các con số đang gần đạt đến gan cực đại nhất để tính cầu đánh những ngày sau.

Thường chạm mốc cực lớn xổ số này sẽ về trong mức 5 ngày. Người chơi nên làm đánh khung này, nếu quá thời gian mà lô vẫn chưa về thì người chơi không nên tiếp tục.

Trên đây là tổng hợp thông tin liên quan tới lô gan Hà Nội và những phương pháp chơi xổ số gan hiệu quả. Chúc bạn luôn thành công với những con số mà mình lựa chọn.

"Kinh nghiệm xổ số được các chuyên gia phân tích tổng hợp với ý tham khảo. Bạn không nên hoàn toàn coi là thật và cần cân nhắc khi tham gia xổ số."