Tần suất lô tô - Thống kê Tần suất nhịp loto kqxs cực chuẩn

Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

Chọn tỉnh , biên độ và cặp số cần xem

click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê tần suất nhịp cặp số  45


Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 7 lần

Ngày Thứ Số nhịp xuất hiện Số ngày chưa về Gan cực đại Giải
28/12/2022 4 0 3 4 G0
02/01/2023 2 0 4 4 G74
03/01/2023 3 0 0 4 G56
08/01/2023 cn 0 4 4 G22
10/01/2023 3 0 1 4 G43
15/01/2023 cn 0 4 4 G11,G71
19/01/2023 5 0 3 4 G22