Tần suất lô tô - Thống kê Tần suất nhịp loto kqxs cực chuẩn

Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

Chọn tỉnh , biên độ và cặp số cần xem

click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê tần suất nhịp cặp số  45


Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 9 lần

Ngày Thứ Số nhịp xuất hiện Số ngày chưa về Gan cực đại Giải
24/08/2022 4 0 0 9 G35
27/08/2022 7 0 2 9 G35
28/08/2022 cn 0 0 9 G61
31/08/2022 4 0 2 9 G73
05/09/2022 2 0 4 9 G36
06/09/2022 3 0 0 9 G33
09/09/2022 6 0 2 9 G43
16/09/2022 6 0 6 9 G56
26/09/2022 2 0 9 9 G53