Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất - Power 655

XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

41,561,844,600đ

Giá trị jackpot 2

3,325,342,950đ

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 20/04/2024

 • 02
 • 06
 • 35
 • 43
 • 45
 • 47
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 41,561,844,600
Jackpot 2 0 3,325,342,950
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 670 500,000
Giải 3 15900 50,000

Power 6/55 » Power 18/04/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 18/04/2024

 • 01
 • 21
 • 23
 • 33
 • 43
 • 54
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38,633,758,050
Jackpot 2 1 3,625,181,100
Giải 1 18 40,000,000
Giải 2 729 500,000
Giải 3 14634 50,000

Power 6/55 » Power 16/04/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 16/04/2024

 • 03
 • 05
 • 32
 • 40
 • 46
 • 50
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36,274,024,650
Jackpot 2 0 3,362,988,500
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 741 500,000
Giải 3 16464 50,000

Power 6/55 » Power 13/04/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 13/04/2024

 • 29
 • 36
 • 37
 • 38
 • 40
 • 42
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 33,007,128,150
Jackpot 2 1 3,334,125,350
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 787 500,000
Giải 3 16665 50,000

Power 6/55 » Power 11/04/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 11/04/2024

 • 03
 • 06
 • 15
 • 25
 • 33
 • 43
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 2 157,093,357,425
Jackpot 2 2 2,288,150,825
Giải 1 103 40,000,000
Giải 2 4108 500,000
Giải 3 72534 50,000

Power 6/55 » Power 09/04/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 09/04/2024

 • 04
 • 12
 • 27
 • 44
 • 46
 • 51
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 1 25,409,725,000
Giải 1 41 40,000,000
Giải 2 3112 500,000
Giải 3 69136 50,000

Power 6/55 » Power 06/04/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 06/04/2024

 • 09
 • 13
 • 20
 • 30
 • 39
 • 54
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 1 67,784,892,000
Giải 1 47 40,000,000
Giải 2 3272 500,000
Giải 3 73555 50,000

Power 6/55 » Power 04/04/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 04/04/2024

 • 03
 • 08
 • 12
 • 25
 • 47
 • 48
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 337,543,447,350
Jackpot 2 0 7,171,494,150
Giải 1 32 40,000,000
Giải 2 3348 500,000
Giải 3 67843 50,000

Power 6/55 » Power 02/04/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 02/04/2024

 • 01
 • 12
 • 18
 • 20
 • 51
 • 52
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 317,948,300,400
Jackpot 2 0 4,994,255,600
Giải 1 43 40,000,000
Giải 2 3182 500,000
Giải 3 66871 50,000

Power 6/55 » Power 30/03/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 30/03/2024

 • 14
 • 17
 • 27
 • 38
 • 54
 • 55
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 2 10,983,938,000
Giải 1 3 40,000,000
Giải 2 2901 500,000
Giải 3 62094 50,000

Power 6/55 » Power 28/03/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 28/03/2024

 • 01
 • 07
 • 18
 • 26
 • 38
 • 49
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 2 7,915,123,550
Giải 1 71 40,000,000
Giải 2 3289 500,000
Giải 3 61928 50,000

Power 6/55 » Power 26/03/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 26/03/2024

 • 01
 • 08
 • 13
 • 16
 • 38
 • 44
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 297,045,137,100
Jackpot 2 1 4,773,402,950
Giải 1 42 40,000,000
Giải 2 2734 500,000
Giải 3 63321 50,000

Power 6/55 » Power 23/03/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 23/03/2024

 • 03
 • 10
 • 13
 • 30
 • 40
 • 52
 • 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 281,084,510,550
Jackpot 2 1 4,202,342,900
Giải 1 104 40,000,000
Giải 2 2880 500,000
Giải 3 55887 50,000

Power 6/55 » Power 21/03/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 21/03/2024

 • 12
 • 13
 • 41
 • 48
 • 49
 • 53
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 270,263,424,450
Jackpot 2 1 4,398,445,450
Giải 1 36 40,000,000
Giải 2 2194 500,000
Giải 3 46911 50,000

Power 6/55 » Power 19/03/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 19/03/2024

 • 06
 • 25
 • 39
 • 45
 • 46
 • 55
 • 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 257,677,415,400
Jackpot 2 1 4,532,598,900
Giải 1 37 40,000,000
Giải 2 2240 500,000
Giải 3 49299 50,000

Power 6/55 » Power 16/03/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 16/03/2024

 • 08
 • 36
 • 42
 • 43
 • 44
 • 55
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 243,884,025,300
Jackpot 2 1 10,424,918,300
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 1973 500,000
Giải 3 46293 50,000

Power 6/55 » Power 14/03/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 14/03/2024

 • 21
 • 25
 • 26
 • 29
 • 41
 • 51
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 228,468,952,650
Jackpot 2 0 8,712,132,450
Giải 1 26 40,000,000
Giải 2 1938 500,000
Giải 3 43585 50,000

Power 6/55 » Power 12/03/2024

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 12/03/2024

 • 11
 • 14
 • 18
 • 20
 • 22
 • 43
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 213,559,310,100
Jackpot 2 0 7,055,505,500
Giải 1 34 40,000,000
Giải 2 2559 500,000
Giải 3 51357 50,000