Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất - Power 655

XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1


Giá trị jackpot 2

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 09/12/2023

 • 06
 • 09
 • 26
 • 27
 • 34
 • 47
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải 1 0 0
Giải 2 0 0
Giải 3 0 0

Power 6/55 » Power 07/12/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 07/12/2023

 • 09
 • 13
 • 28
 • 33
 • 50
 • 53
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31,401,323,850
Jackpot 2 0 4,638,329,900
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 507 500,000
Giải 3 9651 50,000

Power 6/55 » Power 05/12/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 05/12/2023

 • 02
 • 04
 • 19
 • 32
 • 35
 • 39
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 50,531,713,500
Jackpot 2 0 4,482,627,250
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 826 500,000
Giải 3 17445 50,000

Power 6/55 » Power 02/12/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 02/12/2023

 • 01
 • 10
 • 20
 • 37
 • 48
 • 51
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 48,458,017,200
Jackpot 2 0 4,252,216,550
Giải 1 23 40,000,000
Giải 2 1033 500,000
Giải 3 15666 50,000

Power 6/55 » Power 30/11/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 30/11/2023

 • 09
 • 13
 • 21
 • 28
 • 50
 • 54
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46,969,203,000
Jackpot 2 0 4,086,792,750
Giải 1 7 40,000,000
Giải 2 562 500,000
Giải 3 12592 50,000

Power 6/55 » Power 28/11/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 28/11/2023

 • 10
 • 24
 • 47
 • 48
 • 52
 • 55
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44,717,168,550
Jackpot 2 0 3,836,566,700
Giải 1 7 40,000,000
Giải 2 527 500,000
Giải 3 11951 50,000

Power 6/55 » Power 25/11/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 25/11/2023

 • 07
 • 09
 • 10
 • 17
 • 25
 • 53
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42,235,023,000
Jackpot 2 0 3,560,772,750
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 687 500,000
Giải 3 14059 50,000

Power 6/55 » Power 23/11/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 23/11/2023

 • 04
 • 06
 • 26
 • 33
 • 52
 • 55
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40,785,765,150
Jackpot 2 0 3,399,744,100
Giải 1 5 40,000,000
Giải 2 413 500,000
Giải 3 9819 50,000

Power 6/55 » Power 21/11/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 21/11/2023

 • 03
 • 07
 • 16
 • 37
 • 39
 • 51
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38,984,117,250
Jackpot 2 0 3,199,561,000
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 608 500,000
Giải 3 12852 50,000

Power 6/55 » Power 18/11/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 18/11/2023

 • 01
 • 07
 • 10
 • 14
 • 28
 • 29
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 37,188,068,250
Jackpot 2 1 3,137,295,700
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 667 500,000
Giải 3 12430 50,000

Power 6/55 » Power 16/11/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 16/11/2023

 • 03
 • 05
 • 10
 • 18
 • 44
 • 49
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35,952,406,950
Jackpot 2 1 4,225,328,000
Giải 1 3 40,000,000
Giải 2 461 500,000
Giải 3 10564 50,000

Power 6/55 » Power 14/11/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 14/11/2023

 • 04
 • 09
 • 12
 • 15
 • 22
 • 38
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34,196,392,650
Jackpot 2 0 4,030,215,300
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 754 500,000
Giải 3 13994 50,000

Power 6/55 » Power 11/11/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 11/11/2023

 • 02
 • 03
 • 04
 • 19
 • 41
 • 42
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 32,810,830,500
Jackpot 2 0 3,876,263,950
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 461 500,000
Giải 3 10208 50,000

Power 6/55 » Power 09/11/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 09/11/2023

 • 08
 • 17
 • 24
 • 34
 • 39
 • 48
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31,420,540,650
Jackpot 2 0 3,721,787,300
Giải 1 7 40,000,000
Giải 2 429 500,000
Giải 3 9408 50,000

Power 6/55 » Power 07/11/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 07/11/2023

 • 12
 • 18
 • 20
 • 28
 • 35
 • 52
 • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 35,075,545,050
Jackpot 2 0 3,563,949,450
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 616 500,000
Giải 3 12286 50,000

Power 6/55 » Power 04/11/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 04/11/2023

 • 14
 • 35
 • 37
 • 47
 • 48
 • 50
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 33,414,096,900
Jackpot 2 0 3,379,344,100
Giải 1 4 40,000,000
Giải 2 410 500,000
Giải 3 9029 50,000

Power 6/55 » Power 02/11/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 02/11/2023

 • 09
 • 15
 • 17
 • 21
 • 26
 • 36
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31,605,069,000
Jackpot 2 0 3,178,341,000
Giải 1 3 40,000,000
Giải 2 544 500,000
Giải 3 11173 50,000

Power 6/55 » Power 31/10/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 31/10/2023

 • 10
 • 16
 • 17
 • 28
 • 37
 • 42
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 173,149,875,300
Jackpot 2 1 3,727,385,950
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 1613 500,000
Giải 3 33139 50,000

Power 6/55 » Power 28/10/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 28/10/2023

 • 11
 • 14
 • 25
 • 44
 • 46
 • 47
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 166,603,401,750
Jackpot 2 1 4,602,191,450
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 1226 500,000
Giải 3 26742 50,000