Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất - Power 655

XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

45,597,828,900đ

Giá trị jackpot 2

4,243,693,350đ

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 03/06/2023

 • 23
 • 28
 • 29
 • 36
 • 38
 • 41
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 45,597,828,900
Jackpot 2 0 4,243,693,350
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 538 500,000
Giải 3 12190 50,000

Power 6/55 » Power 01/06/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 01/06/2023

 • 03
 • 18
 • 40
 • 41
 • 46
 • 47
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 43,522,243,950
Jackpot 2 0 4,013,072,800
Giải 1 2 40,000,000
Giải 2 379 500,000
Giải 3 9437 50,000

Power 6/55 » Power 30/05/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 30/05/2023

 • 01
 • 14
 • 24
 • 28
 • 40
 • 46
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 41,223,910,350
Jackpot 2 0 3,757,702,400
Giải 1 3 40,000,000
Giải 2 498 500,000
Giải 3 10897 50,000

Power 6/55 » Power 27/05/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 27/05/2023

 • 04
 • 06
 • 08
 • 18
 • 39
 • 43
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38,990,916,300
Jackpot 2 0 3,509,591,950
Giải 1 15 40,000,000
Giải 2 679 500,000
Giải 3 12314 50,000

Power 6/55 » Power 25/05/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 25/05/2023

 • 15
 • 16
 • 19
 • 31
 • 33
 • 46
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 37,840,372,050
Jackpot 2 0 3,381,753,700
Giải 1 4 40,000,000
Giải 2 483 500,000
Giải 3 9329 50,000

Power 6/55 » Power 23/05/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 23/05/2023

 • 26
 • 27
 • 35
 • 36
 • 47
 • 54
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36,233,149,800
Jackpot 2 0 3,203,173,450
Giải 1 3 40,000,000
Giải 2 435 500,000
Giải 3 9593 50,000

Power 6/55 » Power 20/05/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 20/05/2023

 • 01
 • 14
 • 21
 • 36
 • 48
 • 53
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34,404,588,750
Jackpot 2 1 4,661,644,750
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 384 500,000
Giải 3 7958 50,000

Power 6/55 » Power 18/05/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 18/05/2023

 • 13
 • 14
 • 21
 • 23
 • 30
 • 41
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 32,942,141,850
Jackpot 2 0 4,499,150,650
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 491 500,000
Giải 3 9032 50,000

Power 6/55 » Power 16/05/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 16/05/2023

 • 19
 • 24
 • 30
 • 34
 • 40
 • 44
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31,705,358,250
Jackpot 2 0 4,361,730,250
Giải 1 4 40,000,000
Giải 2 522 500,000
Giải 3 10023 50,000

Power 6/55 » Power 13/05/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 13/05/2023

 • 22
 • 24
 • 35
 • 43
 • 45
 • 54
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 76,361,538,900
Jackpot 2 0 4,172,246,000
Giải 1 17 400,000,000
Giải 2 848 500,000
Giải 3 17848 50,000

Power 6/55 » Power 11/05/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 11/05/2023

 • 01
 • 03
 • 19
 • 33
 • 34
 • 51
 • 17

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 73,659,305,100
Jackpot 2 0 3,871,997,800
Giải 1 17 40,000,000
Giải 2 739 500,000
Giải 3 17299 50,000

Power 6/55 » Power 09/05/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 09/05/2023

 • 07
 • 09
 • 13
 • 22
 • 44
 • 47
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 70,842,375,750
Jackpot 2 0 3,559,005,650
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 918 500,000
Giải 3 20734 50,000

Power 6/55 » Power 06/05/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 06/05/2023

 • 01
 • 11
 • 22
 • 28
 • 34
 • 42
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 68,127,043,350
Jackpot 2 0 3,257,302,050
Giải 1 22 40,000,000
Giải 2 794 500,000
Giải 3 17826 50,000

Power 6/55 » Power 04/05/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 04/05/2023

 • 13
 • 30
 • 32
 • 35
 • 45
 • 52
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 65,811,324,900
Jackpot 2 2 1,774,701,200
Giải 1 4 40,000,000
Giải 2 656 500,000
Giải 3 15422 50,000

Power 6/55 » Power 02/05/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 02/05/2023

 • 04
 • 11
 • 18
 • 25
 • 33
 • 45
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62,962,637,700
Jackpot 2 0 3,232,881,600
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 994 500,000
Giải 3 17489 50,000

Power 6/55 » Power 29/04/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 29/04/2023

 • 02
 • 09
 • 12
 • 24
 • 41
 • 53
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 60,866,703,300
Jackpot 2 1 3,261,376,150
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 805 500,000
Giải 3 15787 50,000

Power 6/55 » Power 27/04/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 27/04/2023

 • 08
 • 28
 • 38
 • 39
 • 41
 • 45
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 58,514,317,950
Jackpot 2 1 3,466,427,050
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 804 500,000
Giải 3 16507 50,000

Power 6/55 » Power 25/04/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 25/04/2023

 • 06
 • 10
 • 19
 • 23
 • 25
 • 28
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56,226,657,900
Jackpot 2 0 3,212,242,600
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 1053 500,000
Giải 3 20633 50,000