Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất - Power 655

XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

62,304,180,150đ

Giá trị jackpot 2

3,612,299,300đ

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 19/01/2023

 • 03
 • 21
 • 32
 • 33
 • 38
 • 52
 • 30

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62,304,180,150
Jackpot 2 0 3,612,299,300
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 791 500,000
Giải 3 16980 50,000

Power 6/55 » Power 17/01/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 17/01/2023

 • 01
 • 09
 • 20
 • 36
 • 44
 • 50
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 59,818,408,950
Jackpot 2 0 3,336,102,500
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 866 500,000
Giải 3 18669 50,000

Power 6/55 » Power 14/01/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 14/01/2023

 • 05
 • 17
 • 24
 • 30
 • 43
 • 53
 • 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56,793,486,450
Jackpot 2 1 4,023,574,850
Giải 1 22 40,000,000
Giải 2 807 500,000
Giải 3 16275 50,000

Power 6/55 » Power 12/01/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 12/01/2023

 • 05
 • 14
 • 37
 • 45
 • 47
 • 55
 • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54,479,037,450
Jackpot 2 0 3,766,413,850
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 640 500,000
Giải 3 14449 50,000

Power 6/55 » Power 10/01/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 10/01/2023

 • 05
 • 12
 • 14
 • 19
 • 46
 • 51
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 51,992,583,600
Jackpot 2 0 3,490,141,200
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 733 500,000
Giải 3 16298 50,000

Power 6/55 » Power 07/01/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 07/01/2023

 • 03
 • 04
 • 09
 • 15
 • 33
 • 54
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49,544,227,650
Jackpot 2 0 3,218,101,650
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 697 500,000
Giải 3 14990 50,000

Power 6/55 » Power 05/01/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 05/01/2023

 • 05
 • 12
 • 34
 • 37
 • 47
 • 49
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 47,581,312,800
Jackpot 2 1 3,487,777,200
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 625 500,000
Giải 3 13368 50,000

Power 6/55 » Power 03/01/2023

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 03/01/2023

 • 09
 • 13
 • 24
 • 43
 • 47
 • 48
 • 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 45,442,629,750
Jackpot 2 0 3,250,145,750
Giải 1 15 40,000,000
Giải 2 720 500,000
Giải 3 15390 50,000

Power 6/55 » Power 31/12/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 31/12/2022

 • 10
 • 15
 • 36
 • 42
 • 45
 • 52
 • 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 43,191,318,000
Jackpot 2 1 4,215,920,150
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 678 500,000
Giải 3 15098 50,000

Power 6/55 » Power 29/12/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 29/12/2022

 • 06
 • 08
 • 33
 • 37
 • 38
 • 51
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40,919,760,750
Jackpot 2 0 3,963,524,900
Giải 1 7 40,000,000
Giải 2 717 500,000
Giải 3 14341 50,000

Power 6/55 » Power 27/12/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 27/12/2022

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 23
 • 55
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38,626,793,850
Jackpot 2 0 3,708,750,800
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 692 500,000
Giải 3 15663 50,000

Power 6/55 » Power 24/12/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 24/12/2022

 • 05
 • 19
 • 22
 • 23
 • 30
 • 44
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36,098,421,150
Jackpot 2 0 3,427,820,500
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 771 500,000
Giải 3 14867 50,000

Power 6/55 » Power 22/12/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 22/12/2022

 • 14
 • 26
 • 35
 • 43
 • 45
 • 48
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34,469,658,750
Jackpot 2 0 3,246,846,900
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 557 500,000
Giải 3 11691 50,000

Power 6/55 » Power 20/12/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 20/12/2022

 • 02
 • 06
 • 09
 • 20
 • 31
 • 35
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 32,248,036,650
Jackpot 2 1 5,524,310,950
Giải 1 7 40,000,000
Giải 2 744 500,000
Giải 3 15627 50,000

Power 6/55 » Power 17/12/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 17/12/2022

 • 01
 • 02
 • 29
 • 34
 • 41
 • 42
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 167,391,079,950
Jackpot 2 0 5,274,529,100
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 1358 500,000
Giải 3 31221 50,000

Power 6/55 » Power 15/12/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 15/12/2022

 • 02
 • 25
 • 38
 • 50
 • 51
 • 55
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 155,290,691,550
Jackpot 2 0 3,930,041,500
Giải 1 34 40,000,000
Giải 2 1727 500,000
Giải 3 34399 50,000