Vietlott 6/55 - Kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất - Power 655

XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1


Giá trị jackpot 2

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 24/09/2022

 • 01
 • 04
 • 05
 • 17
 • 42
 • 47
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải 1 0 0
Giải 2 0 0
Giải 3 0 0

Power 6/55 » Power 22/09/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 22/09/2022

 • 12
 • 14
 • 19
 • 29
 • 44
 • 47
 • 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 98,674,641,750
Jackpot 2 2 2,696,400,450
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 1218 500,000
Giải 3 25672 50,000

Power 6/55 » Power 20/09/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 20/09/2022

 • 08
 • 27
 • 32
 • 43
 • 53
 • 54
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 91,614,070,200
Jackpot 2 0 4,608,292,950
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 1102 500,000
Giải 3 23530 50,000

Power 6/55 » Power 17/09/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 17/09/2022

 • 05
 • 08
 • 19
 • 34
 • 40
 • 49
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 87,421,889,100
Jackpot 2 0 4,142,495,050
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 1064 500,000
Giải 3 22581 50,000

Power 6/55 » Power 15/09/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 15/09/2022

 • 03
 • 08
 • 19
 • 30
 • 41
 • 52
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 83,847,890,100
Jackpot 2 0 3,745,384,050
Giải 1 17 40,000,000
Giải 2 1022 500,000
Giải 3 21739 50,000

Power 6/55 » Power 13/09/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 13/09/2022

 • 09
 • 10
 • 21
 • 40
 • 41
 • 48
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 80,468,982,300
Jackpot 2 0 3,369,949,850
Giải 1 23 40,000,000
Giải 2 995 500,000
Giải 3 22559 50,000

Power 6/55 » Power 10/09/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 10/09/2022

 • 02
 • 08
 • 15
 • 19
 • 35
 • 38
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 77,139,433,650
Jackpot 2 1 3,202,611,000
Giải 1 35 40,000,000
Giải 2 1706 500,000
Giải 3 27185 50,000

Power 6/55 » Power 08/09/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 08/09/2022

 • 09
 • 13
 • 23
 • 32
 • 36
 • 52
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 75,315,934,650
Jackpot 2 1 5,532,384,350
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 1016 500,000
Giải 3 21348 50,000

Power 6/55 » Power 06/09/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 06/09/2022

 • 01
 • 05
 • 27
 • 43
 • 52
 • 54
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 72,622,537,050
Jackpot 2 0 5,233,117,950
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 850 500,000
Giải 3 19240 50,000

Power 6/55 » Power 03/09/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 03/09/2022

 • 11
 • 22
 • 31
 • 33
 • 40
 • 46
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 68,862,978,750
Jackpot 2 0 4,815,389,250
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 1013 500,000
Giải 3 20522 50,000

Power 6/55 » Power 01/09/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 01/09/2022

 • 04
 • 14
 • 18
 • 39
 • 50
 • 53
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 66,183,821,850
Jackpot 2 0 4,517,705,150
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 907 500,000
Giải 3 17958 50,000

Power 6/55 » Power 30/08/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 30/08/2022

 • 02
 • 13
 • 19
 • 29
 • 30
 • 32
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 63,748,396,650
Jackpot 2 0 4,247,102,350
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 776 500,000
Giải 3 19671 50,000

Power 6/55 » Power 27/08/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 27/08/2022

 • 01
 • 05
 • 07
 • 10
 • 25
 • 48
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 60,479,670,450
Jackpot 2 0 3,883,910,550
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 980 500,000
Giải 3 19178 50,000

Power 6/55 » Power 25/08/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 25/08/2022

 • 19
 • 30
 • 35
 • 40
 • 49
 • 53
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 57,912,621,600
Jackpot 2 0 3,598,682,900
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 676 500,000
Giải 3 14408 50,000

Power 6/55 » Power 23/08/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 23/08/2022

 • 13
 • 21
 • 31
 • 41
 • 44
 • 45
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 55,279,408,350
Jackpot 2 0 3,306,103,650
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 739 500,000
Giải 3 15517 50,000

Power 6/55 » Power 20/08/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 20/08/2022

 • 06
 • 16
 • 29
 • 32
 • 42
 • 51
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 52,524,475,500
Jackpot 2 2 1,753,962,775
Giải 1 14 40,000,000
Giải 2 671 500,000
Giải 3 15164 50,000

Power 6/55 » Power 18/08/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 5, 18/08/2022

 • 23
 • 27
 • 31
 • 37
 • 38
 • 42
 • 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 50,094,066,900
Jackpot 2 0 3,237,880,150
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 712 500,000
Giải 3 14763 50,000

Power 6/55 » Power 16/08/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 3, 16/08/2022

 • 17
 • 18
 • 28
 • 47
 • 50
 • 53
 • 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 47,953,145,550
Jackpot 2 1 6,347,975,150
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 659 500,000
Giải 3 14367 50,000

Power 6/55 » Power 13/08/2022

Kỳ quay thưởng Thứ 7, 13/08/2022

 • 19
 • 28
 • 29
 • 30
 • 33
 • 36
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 45,228,896,850
Jackpot 2 0 6,045,280,850
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 610 500,000
Giải 3 13664 50,000