Kqxs Miền Bắc - Xổ số Miền Bắc hôm nay - TK XSTD hàng tuần

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

G.8 tructiep
G.7 52
G.6 499 353 222
G.5 2594
G.4 5292 6921 1013 2912 tructiep tructiep tructiep
G.3 70433 04847
G.2 46196
G.1 21341
ĐB 57057
Đầu Lô Tô
0 0 1 4
1 2 3
2 1 2 4 5
3 3 4
4 1 7
5 1 2 3 7
6  
7 9
8 5 7 9
9 2 4 6 6 8 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

G.8 tructiep
G.7 06
G.6 706 481 999
G.5 1127
G.4 7394 0605 4471 5963 tructiep tructiep tructiep
G.3 08584 79697
G.2 90185
G.1 77286
ĐB 38223
Đầu Lô Tô
0 5 5 6 6 6 6 7
1 5
2 3 7
3 9
4  
5  
6 2 3
7 1 3 5
8 1 4 5 6 6 6
9 3 4 7 7 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

G.8 tructiep
G.7 44
G.6 568 558 529
G.5 4114
G.4 1425 0878 0269 6048 tructiep tructiep tructiep
G.3 28340 60873
G.2 96217
G.1 13260
ĐB 35627
Đầu Lô Tô
0  
1 3 4 7 7
2 4 5 7 9
3 7
4 0 1 4 6 7 8
5 1 8
6 0 1 8 9
7 3 3 8
8  
9 1 6 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

G.8 tructiep
G.7 08
G.6 258 412 013
G.5 0011
G.4 7688 4100 2489 4062 tructiep tructiep tructiep
G.3 32137 68827
G.2 64119
G.1 49592
ĐB 93178
Đầu Lô Tô
0 0 8 8
1 1 1 2 3 7 9
2 7 7 7
3 4 7
4 4 5
5 8
6 0 1 1 2
7 8
8 0 8 9 9
9 2

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

G.8 tructiep
G.7 66
G.6 206 459 399
G.5 4138
G.4 4831 7851 5581 2662 tructiep tructiep tructiep
G.3 91273 55144
G.2 75731
G.1 07540
ĐB 47521
Đầu Lô Tô
0 0 6 7
1  
2 1
3 1 1 6 8
4 0 1 4
5 1 1 7 9
6 1 2 6 6
7 3 5 5 6 8
8 1 4
9 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

G.8 tructiep
G.7 25
G.6 708 554 392
G.5 2837
G.4 8312 4054 7046 6146 tructiep tructiep tructiep
G.3 46248 65031
G.2 75033
G.1 91575
ĐB 87694
Đầu Lô Tô
0 5 8
1 2 6 8 9
2 0 1 2 3 5
3 1 1 3 6 7
4 6 6 7 8
5 4 4 5 9
6  
7 5
8  
9 2 4

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

G.8 tructiep
G.7 13
G.6 663 164 416
G.5 7437
G.4 5620 5047 0428 6339 tructiep tructiep tructiep
G.3 58888 22091
G.2 47720
G.1 77561
ĐB 01716
Đầu Lô Tô
0 7
1 3 6 6 7 9
2 0 0 1 8
3 0 0 4 7 7 9
4 7
5 5
6 1 3 3 4
7 4
8 0 8
9 1 6

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

G.8 tructiep
G.7 85
G.6 427 937 452
G.5 7172
G.4 1255 4461 1512 3977 tructiep tructiep tructiep
G.3 07135 21522
G.2 51133
G.1 17336
ĐB 87485
Đầu Lô Tô
0 4 4 7
1 2 7 9
2 2 3 5 6 7
3 0 3 5 6 7
4  
5 2 4 5
6 1 5 5
7 2 7 8
8 5 5
9  

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

G.8 tructiep
G.7 28
G.6 074 487 042
G.5 0918
G.4 0620 6862 5300 7618 tructiep tructiep tructiep
G.3 19187 84917
G.2 02630
G.1 78982
ĐB 12301
Đầu Lô Tô
0 0 1 1
1 0 7 8 8
2 0 5 8
3 0 2
4 1 2 2 3 9
5  
6 2 4
7 4 4 9
8 2 4 7 7
9 4

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

G.8 tructiep
G.7 73
G.6 391 898 713
G.5 2436
G.4 8229 9619 1705 7002 tructiep tructiep tructiep
G.3 20547 19426
G.2 36655
G.1 98379
ĐB 07426
Đầu Lô Tô
0 2 5 7 7
1 3 3 6 9
2 6 6 9
3 2 6
4 3 4 7
5 5 8
6  
7 3 9
8 1 4 6 7
9 1 8 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

G.8 tructiep
G.7 05
G.6 378 618 017
G.5 8938
G.4 5665 3065 3233 2570 tructiep tructiep tructiep
G.3 40459 27342
G.2 33410
G.1 42683
ĐB 03141
Đầu Lô Tô
0 5 8
1 0 7 8
2  
3 3 8 9
4 1 2 2 5
5 0 3 9
6 5 5
7 0 3 8
8 0 3 3 7 8 9
9 0

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

G.8 tructiep
G.7 01
G.6 782 009 902
G.5 2036
G.4 5903 8499 5218 4870 tructiep tructiep tructiep
G.3 21383 29212
G.2 45748
G.1 00010
ĐB 11913
Đầu Lô Tô
0 1 1 2 3 6 7 9 9
1 0 2 3 5 8
2 8
3 0 2 6 9
4 8
5 4
6  
7 0 1
8 2 3 3
9 9 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

G.8 tructiep
G.7 77
G.6 292 100 737
G.5 3927
G.4 6537 8278 2059 1059 tructiep tructiep tructiep
G.3 19791 04270
G.2 11900
G.1 74703
ĐB 84757
Đầu Lô Tô
0 0 0 3 3
1 0 7 8
2 7
3 6 7 7
4 6 7
5 4 7 9 9 9
6  
7 0 2 7 8 9
8 1 6
9 1 2

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

G.8 tructiep
G.7 20
G.6 706 799 886
G.5 4388
G.4 1123 4002 3496 2068 tructiep tructiep tructiep
G.3 70943 22982
G.2 47282
G.1 79812
ĐB 11873
Đầu Lô Tô
0 2 6 7
1 2 7
2 0 3
3  
4 3 3 5
5 2 2 3 3 7
6 0 7 8
7 3
8 2 2 4 6 8
9 6 9 9